A A A

Intern analyse av voldtekts- og seksuelle overgrepssaker i 2012 til 2014

Skrevet: 6. juli 2016

KFV har gjennomført et internt prosjekt om beviskravet i voldtekts- og seksuelle overgrepssaker. I den forbindelse har vi utarbeidet en rapport som tar for seg en analyse av vedtak fra KFV og Erstatningsnemnda for voldsofre i saker om voldtekt og seksuelle overgrep i perioden 2012 til 2014.

Les mer..

Her finner du ledige stillinger ved Kontoret for voldsoffererstatning

Skrevet: 7. juli 2016

Vi søker ny seksjonssjef / fagansvarlig erstatning.

Les mer..

Vi søkjer rådgjevarar til våre rådgjevningskontor i Oslo og Bergen

Skrevet: 7. juli 2016

Rådgjevingskontora for kriminalitetsofre er eit offentleg tilbod til personar som har vorte utsett for vald og andre kriminelle handlingar. Vi er landsomdekkjande. Kontora er fagleg og administrativt underlagt Kontoret for voldsoffererstatning.

Les mer..

Forslag til ny lov om voldsskadeerstatning

Skrevet: 23. juni 2016

Det regjeringsoppnevnte voldsskadeutvalget la i dag frem sin utredning om ordningen med erstatning til personer utsatt for vold.

Les mer..

IKT-middel til KFV

Skrevet: 4. april 2016

Åpningstider i påsken 2016

Skrevet: 21. mars 2016

Bruker voldsoffererstatning til å bygge krisesenter i Sør-Afrika

Skrevet: 14. mars 2016

Etterlatte hedrer datterens minne ved å bruke voldsoffererstatningen til å bygge krisesenter i Sør-Afrika.

Les mer..

Sommervikariat

Skrevet: 1. mars 2016

KFV tilbyr sommerjobb til 2 jusstudenter i 2016.

Les mer..
Se hele nyhetsarkivet
Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk