A A A

gi oss din tilbakemelding

INNLEDNING
KJØNN
ALDER
HVA SLAGS STRAFFBAR HANDLING LIGGER TIL GRUNN FOR KONTAKTEN MED OSS?

HVOR HAR DU FÅTT INFORMASJON OM OSS?

KONTAKT MED KONTORET
HAR DU VÆRT I KONTAKT MED KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING OVER TELEFON?
OPPLEVDE DU Å FÅ SVAR PÅ DINE SPØRSMÅL?

HAR DU SENDT OSS SKRIFTLIGE HENVENDELSER UTENFOR SØKNADSPROSESSEN? I I
OPPLEVDE DU Å FÅ SVAR PÅ DINE SPØRSMÅL?

RÅDGIVNINGSKONTORENE FOR KRIMINALITETSOFRE
HAR DU HATT KONTAKT MED RÅDGIVNINGSKONTORENE FOR KRIMINALITETSOFRE (RKK)?

HVA SLAGS BISTAND FIKK DU HOS RKK?
HVA SLAGS KONTAKT HADDE DU MED RKK?
Å KOMME I KONTAKT MED RKK VAR:

Hvordan opplevde du kontakten med RKK?

SØKNADSPROSESS
Når du sender en søknad til oss, sender vi deg en bekreftelse på mottatt søknad innen 4 uker. I brevet står det blant annet informasjon om forventet saksbehandlingstid og hvilken dokumenatsjon vi trenger fra deg.
Forstod du informasjonen i mottaksbrevet?

Er saken din avsluttet hos oss
Hva ble resultatet?
Hvor lett var det å forstå vedtaket?

AVSLUTNING
Kommentar:

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk