A A A

Elektronisk søknadsskjema

Få raskere saksbehandling med elektronisk søknadsskjema

Hvordan gå frem for å søke om voldsoffererstatning

For at vi skal kunne vurdere om du har krav på voldsoffererstatning må du sende oss en søknad om dette.

Søknaden kan leveres elektronisk her. Dette er den enkleste og raskeste måten å søke på.

Dersom du ønsker å sende inn søknad i papirformat er dette også mulig. Du finner skjemaet for dette på underpunktet «Søknadsskjema» i menyen til venstre.

Advokat

Dersom du er advokat og skal søke på vegne av en klient må dette foreløpig gjøres på ordinært skjema i papirformat. Det arbeides med en teknisk løsning for innsendelse av søknad fra advokat.

Hva skjer med søknaden

Elektronisk søknad blir gjennomgått og overføres til saksbehandler for videre behandling. Du kan forvente et foreløpig svar fra oss innen 4 uker. Der vil det fremkomme om vi trenger mer dokumentasjon og det vil gis informasjon om saksbehandlingstiden i din sak.

Søknad på papir blir gjennomgått for å se at det er skrevet på riktig skjema, at alle obligatoriske felter er fylt ut og at den inneholder original signatur. Dersom den er fullstendig utfylt blir den overført til saksbehandler for videre behandling. Dersom søknaden er mangelfull vil den bli returnert til deg. Du vil da få opplyst hva som mangler i din søknad og du får en frist for å returnere komplett søknad til oss. Når vi har mottatt fullstendig utfylt søknad vil denne bli gjennomgått på samme måte som den elektroniske søknaden og du vil få foreløpig svar fra oss innen 4 uker.

Rådgivningskontorene kan blant annet hjelpe deg med råd og veiledning i forhold til søknader om voldsoffererstatning. Du finner mer informasjon om disse her.

ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk