A A A

Hvor kan du få hjelp?

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) er et offentlig landsdekkende tilbud. Alle som har vært utsatt for eller er berørt av kriminalitet, kan kontakte rådgivningskontorene. Det er i dag etablert 14 Rådgivningskontor for kriminalitetsofre, som dekker samtlige politidistrikt. Kontoret for Voldsoffererstatning er faglig og administrativt ansvarlig.

Vi kan blant annet hjelpe deg med råd og veiledning i forhold til søknader om voldsoffererstatning og rettferdsvederlag.

I menyen til venstre finner du linker til kontaktinformasjon for de 14 kontorene. Hvis du trenger bistand og hjelp, men bor i et område av landet som ikke har et rådgivningskontor i nærheten, så kan du ringe oss på telefon 815 20 077 og vi formidler deg videre.
 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk