A A A

Hvor kan du få hjelp?

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) er et offentlig landsdekkende tilbud.Kontorene er under omstilling i 2017, da det politisk er bestemt at offeromsorgen skal styrkes og satses på. De 12 nye offeromsorgskontorene skal ligge i de nye politidistriktene og være administrativt underlagt politiet. Derfor vil det i  inneværende år, være noen kontorer som er ubetjent, men dere når oss pr telefon 815 20 077.

 

I menyen til venstre finner du linker til kontaktinformasjon for de 14 kontorene. Hvis du trenger bistand og hjelp, men bor i et område av landet som ikke har et rådgivningskontor i nærheten, så kan du ringe oss på telefon 815 20 077 og vi formidler deg videre.
 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk