A A A

Støttetelefon - 800 40 008

For alle som har blitt utsatt for kriminalitet, og trenger støtte og veiledning.

Alle som er rammet av kriminelle handlinger, enten direkte eller som pårørende, kan henvende seg til støttetelefonen på telefonnummer 800 40 008.

 

Telefonen er betjent alle hverdager mellom klokken 09:00 og 15:00. Din henvendelse behandles konfidensielt av rådgivere med solid og variert erfaringsbakgrunn.

 

Det er Kontoret for voldsoffererstatning som står for den daglige driften av tilbudet.

 

For mer informasjon, se http://stottetelefon.no.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk