A A A

50,4 millioner fra skadevoldere

Penger_801x474

Aldri før har skadevoldere betalt inn så mye til staten for forskuttert erstatning til voldsofre.

 

Aldri før har skadevoldere betalt inn så mye til staten for forskuttert erstatning til voldsofre.

I første halvår 2019 mottok staten kr 50,4 millioner fra skadevoldere. Til sammenligning mottok staten kr 68,6 millioner fra skadevoldere i hele 2018. Økningen skyldes økt prioritering av regresskrav ved Kontoret for voldsoffererstatning.

 

Skadevoldere skylder staten til sammen kr 1 196 millioner (for voldsoffererstatning som staten har forskuttert til voldsofre). Av dette er kr 310 millioner relatert til 22. juli.  

 

Som en følge av økte budsjettmidler i 2019, har Kontoret for voldsoffererstatning klart å redusere forventet saksbehandlingstid i henlagte saker med et halvt år. Forventet saksbehandlingstid er nå 18 måneder.

Språk Norsk - Norwegian