A A A

Vil du jobbe hos oss?

Skrevet: 24. juni 2020

Har du en master i rettsvitenskap, og har du lyst til å jobbe på en av Nord-Norges største og mest spennende juridiske arbeidsplasser?

Les mer..

Begrenset telefontid

Skrevet: 16. mars 2020

Kontoret for voldsoffererstatning har med virkning fra mandag 16. mars begrenset telefontid. Våre nye åpningstider vil derfor være fra kl. 12:00 til kl. 14:00.
Grunnet lite kapasitet og stor pågang ber vi deg vennligst tenke over om det er nødvendig å ringe eller om det kan sendes e-post. 

Les mer..

Elektronisk søknadskjema er nå tilgjengelig

Skrevet: 22. januar 2020

Etter gjennomført vedlikehold er vårt elektroniske søknadsskjema tilbake igjen. 

Les mer..

50,4 millioner fra skadevoldere

Skrevet: 3. september 2019

Penger_801x474

Aldri før har skadevoldere betalt inn så mye til staten for forskuttert erstatning til voldsofre.

Les mer..

Årsrapport 2018

Skrevet: 15. april 2019

Årsrapport og samlet statestikk for 2018 er lagt ut på vår hjemmeside.

Les mer..

Personvernerklæring for KFV

Skrevet: 1. april 2019

Tildelingsbrev for 2019

Skrevet: 18. januar 2019

Vi har mottatt tildelingsbrev for 2019.

Les mer..

Beretning fra Riksrevisjonen

Skrevet: 8. mai 2018

Riksrevisjonen har foretatt en revisjon av årsregnskapet for 2017 for Kontoret for voldsoffererstatning.

Les mer..

Nye regler for barneerstatning

Skrevet: 22. februar 2018

Frå 1. mars trer nye regler for barneerstatning i kraft. Erstatningsnivået vil med det hevast betrakteleg.

Les mer..
Se hele nyhetsarkivet
Språk Norsk - Norwegian