A A A

VI SØKER TO SOMMERVIKARER TIL SAKSBEHANDLERSTILLINGER 2017

Skrevet: 31. januar 2017

Søknadsfrist 1. mai 2017.

Les mer..

Overgrep mot barn

Skrevet: 5. desember 2016

NRK har i en rekke artikler rettet søkelyset mot menn som har vært utsatt for overgrep i barndommen.

Les mer..

Har du ikkje fått svar frå oss? Sjekk din digitale postkasse!

Skrevet: 1. november 2016

Digipost1

I likskap med mange andre offentlege verksemder sender Kontoret for voldsoffererstatning no post til din digitale postkasse. Les meir om korleis du opprettar digital postkasse frå Digipost eller e-Boks på www.norge.no.

Les mer..

Motta post fra KFV i digital postkasse

Skrevet: 13. oktober 2016

Digipost1

I likhet med mange andre offentlige virksomheter kommer Kontoret for voldsoffererstatning snart til å sende post til din digitale postkasse. Les mer om hvordan du oppretter digitale postkasse fra Digipost eller e-Boks på www.norge.no.

Les mer..

Besøk fra Thailand

Skrevet: 8. september 2016

Intern analyse av voldtekts- og seksuelle overgrepssaker i 2012 til 2014

Skrevet: 6. juli 2016

KFV har gjennomført et internt prosjekt om beviskravet i voldtekts- og seksuelle overgrepssaker. I den forbindelse har vi utarbeidet en rapport som tar for seg en analyse av vedtak fra KFV og Erstatningsnemnda for voldsofre i saker om voldtekt og seksuelle overgrep i perioden 2012 til 2014.

Les mer..

Vi søker rådgivere/seniorrådgivere

 

Kontoret for voldsoffererstatning har ledig faste stillinger som rådgiver / seniorrådgiver. Det kan også bli aktuelt å ansette i midlertidige stillinger, med mulighet for fast tilsetting.

Stillingene vil omfatte saksbehandling av søknader om voldsoffererstatning, herunder behandling av klagesaker. Arbeidet består blant annet av bevisvurderinger av straffbare handlinger og utmåling av erstatning dersom vilkårene er oppfylt. Arbeidsoppgavene gir derfor særlig innsikt i forvaltnings-, straffe- og erstatningsrett.

Lenke til stillingsannonsen finner du her.

Les mer..
Se hele nyhetsarkivet
Språk Norsk - Norwegian