A A A

Sentralbordet fungerer igjen

Skrevet: 6. august 2018

Prioritering av saker med ilagt straffeansvar

Skrevet: 18. juni 2018

Kontoret for voldsoffererstatning har fått føring for prioritering av saker.

Les mer..

Beretning fra Riksrevisjonen

Skrevet: 8. mai 2018

Riksrevisjonen har foretatt en revisjon av årsregnskapet for 2017 for Kontoret for voldsoffererstatning.

Les mer..

Nye regler for barneerstatning

Skrevet: 22. februar 2018

Frå 1. mars trer nye regler for barneerstatning i kraft. Erstatningsnivået vil med det hevast betrakteleg.

Les mer..

Renter på regresskrav

Skrevet: 1. september 2017

Vil du jobbe ved KFV?

Skrevet: 28. juni 2017

Vi søker minst 2 jurister til av Norges mest spennende juridiske arbeidsplasser.

Les mer..

KFVs høringssvar til forslag om ny lov om voldsskadeerstatning

Skrevet: 20. februar 2017

NOU3

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 1. november 2016 ut voldsoffererstatningsutvalgets utredning med forslag til ny lov om voldsskadeerstatning på høring. KFV har i dag sendt inn vårt høringssvar hvor vi har kommet med våre merknader til lovforslaget og våre forslag til endringer i ny voldsoffererstatninglov.

Les mer..

VI SØKER TO SOMMERVIKARER TIL SAKSBEHANDLERSTILLINGER 2017

Skrevet: 31. januar 2017

Søknadsfrist 1. mai 2017.

Les mer..

Overgrep mot barn

Skrevet: 5. desember 2016

NRK har i en rekke artikler rettet søkelyset mot menn som har vært utsatt for overgrep i barndommen.

Les mer..
Se hele nyhetsarkivet
Språk Norsk - Norwegian