A A A

Søknadsskjema

Du kan fylle ut, signere og sende inn søknadsskjema elektronisk dersom du har BankID. Dette er enklere for deg og fører til at vi kan behandle saken din raskere. Er søkeren under 18 år kan verge fylle ut elektronisk søknad med egen BankID.

Dersom du ikke har mulighet til å sende søknaden digitalt finner du utskriftsvennlig kopi som du skriver ut, signerer og sender til oss i posten. Les utfyllingsveiledningen på side 3 nøye før du fyller ut søknaden.

Søknadsskjema bokmål
Søknadsskjema nynorsk
Søknadsskjema engelsk

Skriver advokat under søknadsskjema på vegne av sin klient, må det sendes inn en særskilt fullmakt, underskrevet av søker eller søkers verge, i saker der vi har behov for å innhente informasjon fra andre aktører som for eksempel NAV, forsikringsselskap, medisinske behandlere osv. Klikk på linken nedenfor for fullmakten.

Fullmakt søker

 

Hvis en myndig søker ønsker at en annen person, som ikke er advokat, skal bistå med eller ha innsyn i søknaden må det sendes inn særskilt fullmakt. Fullmakten må ha original signatur. Klikk på linken nedenfor for fullmakten.

Fullmakt - annen fullmektig

 

 

Språk Norsk - Norwegian