A A A
frontpageimg

Har du blitt utsatt for en kriminell handling?

Er du blitt overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep, eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, og blitt påført en personskade som følge av dette, kan du ha rett til erstatning fra staten.
Barn som har opplevd vold mot en nærstående person etter 1. januar 2008, og dette er egnet til.....

Tekst og annet innhold.

Språk Norsk - Norwegian