A A A

Prioriterte saker og saksbehandlingstid

Kontoret for voldsoffererstatning prioriterer behandling av søknader om voldsoffererstatning der staten kan kreve regress fra skadevolder. Dette vil for eksempel være saker hvor straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. Mer om regressadgangen kan du lese her.

 

Øvrige saker vil være der det ikke er adgang til regress mot skadevolder. Dette vil for eksempel være der straffesaken er henlagt, eller statens regresskrav mot skadevolder er foreldet. Den samme prioriteringen vil gjelde for tilleggssøknader som fremmes ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning.
 

Saksbehandlingstid

 

For prioriterte saker er det en saksbehandlingstid opp mot fem måneder.

For saker som ikke er omfattet av prioriteringen, har vi en saksbehandlingstid opp mot 18 måneder.

Språk Norsk - Norwegian