A A A

Andre relevante skjema

Fullmaktsskjema 

Her finner du fullmaktsskjema for at Kontoret for voldsoffererstatning skal kunne registrere og behandle personopplysninger for å utrede erstatningskravet ved søknad om voldsoffererstatning fra staten.


Erstatningsskjema 
Her finner du et erstatningsskjema som du kan fylle ut og levere til politiet. Dette vil kunne bidra til at kravene dine pådømmes, og således behandles raskere hos oss.

Språk Norsk - Norwegian