A A A

Begravelsesutgifter

Hva er begravelsesutgifter?

Dette er rimelige og nødvendige utgifter til begravelse for en person som har dødd som følge av en straffbar handling.

 

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

Vi ber om at du sender inn kvittering fra begravelsen, for eksempel fra gravferdsbyrået, og vedtak fra NAV om eventuell gravferdsstønad i forbindelse med begravelsen.

 

Husk - offentlig ytelser

Vi gjør oppmerksom på at du må søke om gravferdsstønad fra NAV. Du kan finne mer informasjon om slik stønad på NAVs hjemmesider.

Hvis vi ikke mottar vedtak fra NAV om innvilgelse/avslag på gravferdsstønad kan dette medføre at du får avslag på krav om dekning av begravelsesutgifter.

Språk Norsk - Norwegian