A A A

Gi oss din tilbakemelding

INNLEDNING
KJØNN
ALDER
HVA SLAGS STRAFFBAR HANDLING LIGGER TIL GRUNN FOR KONTAKTEN MED OSS?
HVOR HAR DU FÅTT INFORMASJON OM OSS?
KONTAKT MED KONTORET
HAR DU VÆRT I KONTAKT MED KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING OVER TELEFON ELLER PR E-POST?
OPPLEVDE DU Å FÅ SVAR PÅ DINE SPØRSMÅL?
HAR DU SENDT OSS SKRIFTLIGE HENVENDELSER UTENFOR SØKNADSPROSESSEN? I I
OPPLEVDE DU Å FÅ SVAR PÅ DINE SPØRSMÅL?
SØKNADSPROSESS
Når du sender en søknad til oss, sender vi deg en bekreftelse på mottatt søknad innen 4 uker. I brevet står det blant annet informasjon om forventet saksbehandlingstid og hvilken dokumenatsjon vi trenger fra deg.
Forstod du informasjonen i mottaksbrevet?
Er saken din avsluttet hos oss
Hva ble resultatet?
Hvor lett var det å forstå vedtaket?
AVSLUTNING
Kommentar:
Språk Norsk - Norwegian