A A A

Elektronisk søknadsskjema

Få raskere saksbehandling med elektronisk søknadsskjema.

Vi opplever stor pågang på det elektroniske søknadsskjemaet før årsskiftet. Dette medfører noen tekniske problemer. Hvis du ikke får levert inn søknad, kan du sende inn en fristavbrytende e-post til post@voldsoffererstatning.no. Du vil da få en frist til 1. april 2023 med å fylle ut søknadsskjemaet. Saken vil likevel behandles etter dagens lovverk. Vardø 28. desember 2022.

Hvordan gå frem for å søke om voldsoffererstatning

For at vi skal kunne vurdere om du har krav på voldsoffererstatning må du sende oss en søknad om dette.

Søknaden kan leveres elektronisk her. Dette er den enkleste og raskeste måten å søke på. Ved å bruke den digitale løsningen vil vi motta din søknad om erstatning raskere og dokumentasjonen vil bli lagt inn i vårt saksbehandlingssystem hurtigere enn ved alminnelig postgang. Videre vil du ikke kunne sende inn søknaden uten å fylle ut alle de obligatoriske punktene i skjemaet, og på denne måten unngå at søknaden returneres som mangelfull.

Dersom du ønsker å sende inn søknad i papirformat er dette også mulig. Du finner skjemaet for dette på underpunktet «Søknadsskjema» i menyen til venstre.

Under 18 år

Dersom du er under 18 år er det verge som må sende inn elektronisk søknad på dine vegne. Søknaden vil ellers ikke være formelt gyldig og saken kan bli avsluttet uten realitetsbehandling.

Verge vil som regel være dine foreldre/foresatte. Hvis det er oppnevnt en annen verge må kopi av vergeoppnevnelsen vedlegges søknaden.

Advokat

Dersom du er advokat kan du levere søknad på vegne av din klient. Du må da logge deg på via din personlige elektroniske ID og identifisere deg som advokat. Deretter kan du legge inn personlig informasjon om klient.

Verge

Dersom du er verge, kan du levere søknad på vegne av en søker. Du må da logge deg på via din personlige elektroniske ID og identifisere deg som verge. Deretter kan du legge inn personlig informasjon om søker. Dersom du ikke er foreldre/foresatt til søker under 18 år må kopi av vergeoppnevnelsen vedlegges søknaden.

Hva skjer med søknaden

Elektronisk søknad blir gjennomgått og overføres til saksbehandler for videre behandling. Du kan forvente et foreløpig svar fra oss innen 4 uker. Av brevet vil det fremkomme generell informasjon om videre saksbehandling og antatt saksbehandlingstid.

Søknad på papir blir gjennomgått for å se at det er skrevet på riktig skjema, at alle obligatoriske felter er fylt ut og at den inneholder original signatur. Dersom den er fullstendig utfylt blir den overført til saksbehandler for videre behandling. Dersom søknaden er mangelfull vil den bli returnert til deg. Du vil da få opplyst hva som mangler i din søknad og du får en frist for å returnere komplett søknad til oss. Når vi har mottatt fullstendig utfylt søknad vil denne bli gjennomgått på samme måte som den elektroniske søknaden og du vil få foreløpig svar fra oss innen 4 uker.

ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER

Vi gjør oppmerksom på at de vedlagte filene ikke må overstige 10 MB per filopplastning. Dette kan føre til at vi ikke mottar din søknad eller tilleggsfilene. Hvis du har filer som er større en 10 megabyte må disse heller sendes per post. Vi gjør også oppmerksom på at du ikke trenger å laste opp samme fil mer enn en gang.

PDF - søknadskjema
Her finner du lenker til PDF filer for manuelle søknadssjema. Disse kan skrives ut og sendes per post.  

Søknadsskjema bokmål
Søknadsskjema nynorsk
Søknadsskjema engelsk

 

Språk Norsk - Norwegian