A A A

Endringer i voldsoffererstatningsloven

Stortinget har vedtatt endringer i voldsoffererstatningsloven med virkning fra 1. juli 2021

 

Nå skal de som før ikke har fått hele erstatningen domstolen dømte den ansvarlige til å betale, få resten utbetalt av staten. Videre skal dagens øvre grense på 60 G (kr 6 383 940 per 1. mai 2021) også gjelde for alle som søker om voldsoffererstatning etter 1. juli 2021.

Over 50 % av sakene ved Kontoret for voldsoffererstatning behandles innen 15 dager. De sakene der en er tilkjent mer i dom enn det voldsoffererstatningsloven tillot å betale ut tidligere, vil prioriteres på nivå med denne gruppen saker. Det vil si at de behandles fortløpende.

Hva må du gjøre hvis du tidligere er tilkjent mer i dom enn det voldsoffererstatningsloven tillot?

- Send inn tilleggssøknad til kontoret for voldsofferstatning her.

Dersom du ikke husker alle detaljene, kan du bare vise til tidligere søknad. Vi skal ha alle detaljene hos oss.

- Husk å sende inn oppdatert informasjon om bankkontonummer.

- Merk at det ikke dekkes utgifter til juridisk bistand for å søke om tilleggserstatning i disse sakene.

- Det tilkjennes heller ikke renter.

Har du ytterligere spørsmål, kan du kontakte Kontoret for voldsoffererstatning her

 

 

 

 

 
Språk Norsk - Norwegian