A A A

Fagmiljøet på KFV styrkes

Ny sekretariatsfunksjon for tilsynsrådet for kriminalomsorgen samlokaliseres med Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) i Vardø.

Tilsynsrådet har store og viktige arbeidsoppgaver foran seg. Vardø har allerede etablerte fagmiljøer som holder høy kvalitet ved Kontoret for voldsoffererstatning. Det var derfor naturlig for regjeringen å bygge videre på kompetansen i Vardø med en samlokalisering der, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

 

Dette medfører nye og spennende utviklingsmuligheter for de ansatte på Kontoret for voldsoffererstatning.

 

KFV takker statsråd Emilie Enger Mehl for tilliten. Vi har tidligere vist hva vi kan gjøre når vi satses på. Ikke minst i forbindelse med behandling av erstatningssaker etter 22. juli. Vi gleder oss til å styrke fagmiljøet på KFV fremover.

Språk Norsk - Norwegian