A A A

For deg som har fått dom om erstatning og skal sende krav

Dersom du har fått en dom på erstatning og skal ha dette utbetalt fra staten, må du sende et krav om dette til oss. Når vi har all informasjonen vi trenger, utbetaler vi erstatningen til konto uten at det kommer noen orientering fra oss. 

Merk at utbetaling etter kravskjema er begrenset til påstått skadevolders erstatningsansvar. Dersom påstatt skadevolders erstatningsasvar er satt ned grunnet ung alder, utilregnelighet eller økonomisk bæreevne, må det fremmes en tilleggssøknad for det resterende beløpet. 

 

Dette gjør du ved å fylle ut kravskjemaet (følg lenken).

 

Frist for å fremme krav

Fristen for å fremme kravet er 6 måneder fra dommen ble rettskraftig. Dersom dommen ble rettskraftig før 2023, må du fremme kravet innen 1. juli 2023.

Skal du sende inn på vegne av noen andre?

Dersom du skal legge frem et krav på vegne av noen andre, må du også sende inn fullmakt

Hvilke erstatningsposter kan du be om erstatning for?

Språk Norsk - Norwegian