A A A

For deg som ikke har fått en dom om erstatning, men skal søke om dette

Dersom saken er henlagt eller at du av annen grunn ikke har en dom med erstatning, har du likevel mulighet til å søke om voldserstatning. Det kan du søke om når straffesaken er endelig avgjort.

 

Dette søker du om ved å sende oss søknadsskjema (følg lenken).

Den du har oppgitt at har utført handlingen du søker erstatning for, vil være part i saken.

Frist for å søke

Fristen for å søke er 1 år fra straffesaken ble henlagt. Dersom straffesaken ble henlagt før 2023, må du fremme kravet innen 1. januar 2024.

Skal du sende inn på vegne av noen andre?

Dersom du skal legge frem et krav på vegne av noen andre, må du også sende inn fullmakt

Hvilke erstatningsposter kan du søke om erstatning for?

Advokatutgifter

Kontoret for voldsoffererstatning kan dekke advokatutgifter i saker som er komplekse eller har stort omfang. Kravet og spesifisert timeliste fra advokaten må være fremmet før det er fattet vedtak i saken. Vi tar ikke stilling til kravet før vi behandler søknaden. Har du spørsmål om dekning av advokatutgifter kan du kontakte oss.

Papirskjema

Vi anbefaler at du bruker vårt elektroniske søknadsskjema. Søknadsskjemaene nedenfor kan likevel brukes dersom saken din er henlagt, eller om domstolen har avvist å behandle ditt erstatningskrav.  

Bokmål
Nynorsk
English

Språk Norsk - Norwegian