A A A

For deg som søkte før 2023

Ny lov om voldserstatning trådte i kraft 1. januar 2023. Søknader som ble sendt inn før dette med påfølgende tilleggssøknader, vil bli behandlet etter tidligere lovverk. Påstått skadevolder er ikke part i disse sakene.

 

Lovverk for søknader som ble sendt før 2023

 

Representerer du en annen i en søknad om voldsoffererstatning?

Dersom du representerer noen andre i en søknad om voldsoffererstatning, må du også sende inn fullmakt

Hvilke erstatningsposter kan du søke om erstatning for?

Advokatutgifter

Dersom du søkte om voldsoffererstatning før 2023, kan du ha krav på fritt rettsråd. Kontakt statsforvalteren i det fylket du bor i for hjelp til å søke om fritt rettsråd.

Språk Norsk - Norwegian