A A A

Søknadshjelp

Skrevet: 28. november 2018

Det er ditt ansvar å sannsynliggjøre dine krav og å sende inn nødvendig dokumentasjon. Du kan finne mer informasjon om hvilken dokumentasjon som er egnet til å underbygge dine krav ved å følge denne linken. Vi anbefaler at du leser gjennom informasjonen som fremgår på vår nettside før du sender inn søknad om voldsoffererstatning, så du vet hvilken dokumentasjon du bør sende inn.

Vi har ikke anledning til å sette oss inn i søknaden din før den skal behandles, og vil derfor ikke be om spesifisert dokumentasjon i våre mottaksbrev. Videre har vi ikke mulighet til å vurdere om innsendt dokumentasjon er tilstrekkelig til å tilkjenne erstatning, og vil normalt ikke ta kontakt med deg hvis dokumentasjon mangler.

Les mer..

Forventet saksbehandlingstid

Skrevet: 28. november 2018

Kontoret for voldsoffererstatning vil prioritere behandling av søknader om voldsoffererstatning der staten kan kreve regress fra skadevolder. Dette vil for eksempel være saker hvor straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. Mer om regressadgangen kan du lese her. Øvrige saker vil være der det ikke er adgang til regress mot skadevolder. Dette vil for eksempel være der straffesaken er henlagt, eller statens regresskrav mot skadevolder er foreldet. Den samme prioriteringen vil gjelde for tilleggskrav som fremmes ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning.

 

For prioriterte saker er det en forventet saksbehandlingstid på omtrent fem måneder.

 

For saker som ikke er omfattet av prioriteringen, har vi en forventet saksbehandlingstid på omtrent 18 måneder.

Les mer..

Prioritering av saker

Skrevet: 28. november 2018

Kontoret for voldsoffererstatning er pålagt å prioritere visse sakstyper ved sin saksbehandling. Du kan lese mer om bakgrunnen for dette her.

Prioriterte saker

Vi vil prioritere behandling av søknader om voldsoffererstatning der staten kan kreve regress fra skadevolder. Dette vil for eksempel være saker hvor straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. Mer om regressadgangen kan du lese her.

 

Øvrige saker

De øvrige sakene vil være der staten ikke har adgang til regress. Dette vil for eksempel være der straffesaken er henlagt, forholdet ikke er anmeldt eller regresskravet mot skadevolder er foreldet for staten.

 

Den samme prioriteringen vil gjelde for tilleggssøknad om voldsoffererstatning.

Les mer..

Elektroniske skjema

Skrevet: 5. juni 2014

Du kan søke om voldsoffererstatning eller fremme klage over vårt vedtak elektronisk ved å bruke de elektroniske skjemaene. Du må da logge deg inn ved bruk av elektronisk ID. Vi oppfordrer til å bruke disse skjemaene.

 

Elektronisk søknadsskjema

 

Elektronisk klageskjema

 

Vi gjør oppmerksom på at advokat kan fremme søknad og klage ved bruk av de elektroniske skjemaene for myndige søkere. Advokat må da logge på via sin personlige elektroniske ID og identifisere seg som advokat. Deretter kan det legges inn personlig informasjon om din klient.

Les mer..

Min side

Skrevet: 5. juni 2014

Min side er vår elektroniske portal. På Min side kan du sjekke status i dine søknader om voldsoffererstatning. Her kan du få informasjon om hvilken fase av saksbehandlingen din sak er i, og en beskrivelse av hva denne fasen betyr. Du kan ikke lese dokumenter eller vedtak på Min side.

Etter at du har mottatt vedtak kan du også levere klage gjennom Min side helt elektronisk. Du kan da også følge status i klagesaken.

 

For å få tilgang til Min side må du logge deg på med elektronisk ID, for eksempel bankID. Du kan gå til Min side her.

Les mer..

Ofte stilte spørsmål

Skrevet: 28. november 2018

Hvis du har spørsmål om voldsoffererstatningsordningen, eller søknadsprosessen, anbefaler vi at du leser gjennom "Ofte stilte spørsmål". Du kan her finne svar på det meste om voldsoffererstatning, de ulike kravene og hvordan ordningen fungerer. Hvis du ønsker å vite mer om de ulike tapstypene som voldsoffererstatningsordningen anbefaler vi at du leser informasjon under "Søknadshjelp".

Les mer..
Språk Norsk - Norwegian