A A A

Har du fått dom på erstatning og skal sende krav?

Skrevet: 28. november 2018

Her finner du kravskjema dersom du har fått en rettskraftig dom på erstatning etter skadeerstatningsloven.
 

Fristen for å fremme kravet er 6 måneder fra dommen ble rettskraftig. 

Gjelder kun for straffebestemmelser som er oppramset  i voldserstatningsloven § 1. Ta kontakt med Statens innkrevingssentral for inndrivelse av andre krav. Oversikt over straffebestemmelser som omfattes.

Kravskjema

Har du ikke fått en dom på erstatning, men skal søke?

Skrevet: 5. juni 2014

Dersom straffesaken er henlagt eller om domstolen har avvist å behandle ditt krav om erstatning, har du likevel mulighet til å søke om voldserstatning. Det kan du søke om når straffesaken er endelig avgjort. Her finner du søknadsskjema.
 

Fristen for å søke er 1 år fra straffesaken ble henlagt. Dersom straffesaken ble henlagt før 2023, må du fremme kravet innen 1. januar 2024.
 

Den som er oppgitt å være skadevolder, vil være part i saker som behandles etter ny voldserstatningslov.

Søknad

Har du sendt krav eller søknad og skal sende en tilleggssøknad?

Skrevet: 5. juni 2014

Dersom du har sendt krav eller søknad etter voldserstatningsloven, og du senere får et tilleggskrav, kan du fremme søknad om tilleggserstatning. Dette gjelder både for saker med dom, og saker som er henlagt.

 

Hvis vi behandler tilleggssøknaden etter reglene i voldserstatningsloven, er det et krav at tilleggskravet ikke var modent / klart da saken ble behandlet tidligere. Den som er oppgitt å være skadevolder, vil være part i saker som behandles etter ny voldserstatningslov.

Tilleggssøknad

Søkte du om erstatning før 2023?

Skrevet: 28. november 2018

Dersom du søkte om voldsoffererstatning første gang før 2023, behandler vi søknaden din og påfølgende tilleggssøknader etter voldsoffererstatningsloven eller voldsoffererstatningsforskriften. Påstått skadevolder er ikke part i saken.

 

På våre sider kan du lese mer om hva dette betyr for din søknad.

 

Les mer..

Ettersending av informasjon

Skrevet: 28. november 2018

Dersom du allerede har sendt inn krav eller søknad om erstatning, men må gi ytterligere informasjon for å belyse saken, kan du gjøre det ved å ettersende informasjon og dokumenter her.

Ettersende informasjon

Klage

Skrevet: 18. januar 2023

Her finner du skjema for å klage på vedtak fra Kontoret for voldsoffererstatning.

 

Skjemaet kan brukes om du er søker, påstått skadevolder, advokat eller annen person som representerer en part. 

Klageskjema
Språk Norsk - Norwegian