A A A

Forslag til ny lov om voldsskadeerstatning

Det regjeringsoppnevnte voldsskadeutvalget la i dag frem sin utredning om ordningen med erstatning til personer utsatt for vold.

Mer om saken og innstillingen finner du her.

Språk Norsk - Norwegian