A A A

Fristavbrytende søknader

KFV mottok i desember 2022 en rekker fristavbrytende midlertidige søknader.

Det ble gitt en frist til 1. april 2023 med å sende inn en ordinær søknad i disse sakene. Det kan ikke påberegnes ytterligere fristutsettelser i disse sakene. Dette til orientering.

Hvis du venter på dokumentasjon, ber vi deg sende inn søknaden innen fristen 1. april for så å ettersende ytterligere dokumentasjon. 

Språk Norsk - Norwegian