A A A

Søknadshjelp

Det er ditt ansvar å sannsynliggjøre dine krav og å sende inn nødvendig dokumentasjon. Du kan finne mer informasjon om hvilken dokumentasjon som er egnet til å underbygge dine krav ved å følge denne linken. Vi anbefaler at du leser gjennom informasjonen som fremgår på vår nettside før du sender inn søknad om voldsoffererstatning, så du vet hvilken dokumentasjon du bør sende inn.

Vi har ikke anledning til å sette oss inn i søknaden din før den skal behandles, og vil derfor ikke be om spesifisert dokumentasjon i våre mottaksbrev. Videre har vi ikke mulighet til å vurdere om innsendt dokumentasjon er tilstrekkelig til å tilkjenne erstatning, og vil normalt ikke ta kontakt med deg hvis dokumentasjon mangler.

Lengre saksbehandlingstid

Kontoret for voldsoffererstatning vil prioritere behandling av søknader om voldsoffererstatning der staten kan kreve regress fra skadevolder. Dette vil for eksempel være saker hvor straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. Mer om regressadgangen kan du lese her. Øvrige saker vil være der det ikke er adgang til regress mot skadevolder. Dette vil for eksempel være der straffesaken er henlagt, eller statens regresskrav mot skadevolder er foreldet. Den samme prioriteringen vil gjelde for tilleggskrav som fremmes ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning.

 

For prioriterte saker er det en forventet saksbehandlingstid på omtrent seks måneder.

 

Det må påregnes lengre saksbehandlingstid på saker som ikke er omfattet av prioriteringen. For søknader mottatt etter 1. november 2018 har vi en forventet saksbehandlingstid på minst to år, for saker som ikke er omfattet av prioriteringen.

Prioritering av saker

Kontoret for voldsoffererstatning er pålagt å prioritere visse sakstyper ved sin saksbehandling. Du kan lese mer om bakgrunnen for dette her.

Prioriterte saker

Vi vil prioritere behandling av søknader om voldsoffererstatning der staten kan kreve regress fra skadevolder. Dette vil for eksempel være saker hvor straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. Mer om regressadgangen kan du lese her.

 

Øvrige saker

De øvrige sakene vil være der staten ikke har adgang til regress. Dette vil for eksempel være der straffesaken er henlagt, forholdet ikke er anmeldt eller regresskravet mot skadevolder er foreldet for staten.

 

Den samme prioriteringen vil gjelde for tilleggssøknad om voldsoffererstatning.

Elektroniske skjema

 

Vårt elektroniske søknadsskjema og klageskjema er for tiden ute av drift på grunn av en teknisk feil, og etter planen skal disse være i drift igjen fra starten av januar 2019. Vi beklager ulempene dette medfører for våre brukere.

Min side

Min side er vår elektroniske portal. På Min side kan du sjekke status i dine søknader om voldsoffererstatning. Her kan du få informasjon om hvilken fase av saksbehandlingen din sak er i, og en beskrivelse av hva denne fasen betyr. Du kan ikke lese dokumenter eller vedtak på Min side.

Etter at du har mottatt vedtak kan du også levere klage gjennom Min side helt elektronisk. Du kan da også følge status i klagesaken.

 

For å få tilgang til Min side må du logge deg på med elektronisk ID, for eksempel bankID. Du kan gå til Min side her.

Ofte stilte spørsmål

Hvis du har spørsmål om voldsoffererstatningsordningen, eller søknadsprosessen, anbefaler vi at du leser gjennom "Ofte stilte spørsmål". Du kan her finne svar på det meste om voldsoffererstatning, de ulike kravene og hvordan ordningen fungerer. Hvis du ønsker å vite mer om de ulike tapstypene som voldsoffererstatningsordningen anbefaler vi at du leser informasjon under "Søknadshjelp".

Språk Norsk - Norwegian