A A A

IKT-middel til KFV

KFV er ein av åtte statlege organisasjonar som får middel for å utvikle IKT-løysningar som skal vera med på å effektivisera og gjera offentlig sektor meir brukarvennleg.

Les saka her.

Språk Norsk - Norwegian