A A A

Hvordan gå frem for å søke om voldsoffererstatning

Hvordan gå frem for å søke om voldsoffererstatning

For at Kontoret for Voldsoffererstatning skal kunne vurdere om du kan ha krav på voldsoffererstatning må det fremsettes en søknad om dette på eget søknadsskjema. Vi oppforderer til at søknaden sendes inn digital. Det elektroniske søknadsskjemaet kan du finne her. Ved å bruke den digitale løsningen vil vi motta din søknad om erstatning raskere og dokumentasjonen vil bli lagt inn i vårt saksbehandlingssystem hurtigere enn ved alminnelig postgang. Videre vil du ikke kunne sende inn søknaden uten å fylle ut alle de obligatoriske punktene i skjemaet, og på denne måten unngå at søknaden returneres som mangelfull. 

 

Det er også mulig å søke med å sende inn papirsøknad til oss. Dette skjemaet finner du herDet er viktig at du sender søknadsskjema med original signatur til oss. Dette fordi søknadsskjemaet også inneholder fullmakt. Eventuelt kan du legge en kopi av identifikasjon med signatur ved søknaden.

 

Når du sender søknad om voldsoffererstatning mottas denne ved Servicetorget. Her foretas en vurdering om din søknad er fullstendig. Dersom søknaden er skrevet på riktig skjema, du har fylt ut alle obligatoriske felt og original signatur blir søknaden registrert og overført til saksbehandler for videre behandling. Dersom søknaden din er mangelfull vil den bli returnert til deg for ferdigstillelse. Du vil da få opplyst hva som mangler i din søknad og får en frist for å returnere komplett søknad til oss.

Språk Norsk - Norwegian