A A A

Innsyn i dokumenter

Hvis du har blitt pålagt å betale regress for utbetalt voldsoffererstatning kan du ha rett på innsyn i dokumenter som ligger til grunn for erstatningsutbetalingen.

Hvis du ønsker innsyn i dokumentene som ligger til grunn for erstatningssaken ber vi om at du sender en e-post til "post@voldsoffererstatning.no". E-posten bør ha tittelen "Innsyn i regressak" og saksnummeret som står på brevet du har mottatt fra oss. Vi ber om at du i så stor grad som mulig presiserer hvilken dokumentasjon du ønsker å få innsyn i, eller for hvilke krav du ønsker å vurdere nærmere.

 

Du har ikke rett på fullstendig innsyn i dokumentene i erstatningssaken, og vi vil vurdere behovet for omfang i den enkelte saken. Etter at vi har mottatt din henvendelse vil en saksbehandler ta stilling til krav om innsyn og sende kopi av dokumentene per post. Vi har ikke mulighet til å sende kopi av dokumentene på e-post.

Språk Norsk - Norwegian