A A A

KFV styrkes med 10 millioner etter behandling i justiskomiteen

KRF, Venstre og regjeringspartiene har blitt enige om å styrke det foreslåtte budsjettet til KFV for 2016 med 10 millioner kroner.

Kontoret for voldsoffererstatning er veldig takknemlig for det politiske engasjementet som nå har ledet til endringen. Vi vil forvalte tilliten til det beste for de voldsutsatte gjennom våre rådgivningskontor og gjennom en kvalitatativ og effektiv saksbehandling av søknader om voldsoffererstatning.

Mer om saken fra Dagsavisen kan du lese her.

Språk Norsk - Norwegian