A A A

Klage på vedtak

Dersom du ønsker å klage på et vedtak fra oss, må du sende inn et klageskjema (følg lenken).

Vi vil vurdere å gjøre om vedtaket, og dersom vi velger å ikke gjøre det, vil vi sende klagen videre til Sivilrettsforvaltningen, som er klageinstans.

Språk Norsk - Norwegian