A A A

Kontoret for voldsoffererstatning sin årsrapport for 2014

Årsrapporten for 2014 er nå lagt ut på våre hjemmesider. Den og tidligere årsrapporter finner du her.

Språk Norsk - Norwegian