A A A

Ny voldserstatningslov.

Stortinget vedtok 30. mai 2022 ny voldserstatningslov. Alle som søker om voldserstatning etter loven ikrafttredelse vil omfattes av endringen.

Lovsamling

Kjernen i Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) sin virksomhet, vil fremdeles være behandling av søknader om voldserstatning. Samtidig følger det av Stortingets behandling av saken at KFV skal tilføres nye oppgaver og Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak for å styrke KFV.

Stortingets lovvedtak finner du her.

Språk Norsk - Norwegian