A A A

FRISTAVBRYTANDE SØKNADAR

Skrevet: 16. mars 2023

KFV fekk i desember 2022 mange mellombelse søknadar for at sakane skulle bli behandla etter lov av 20. april 2001 (valdsoffererstatningslova).

Les mer..

Ny valdserstatningslov har tredd i kraft

Den nye lova legg opp til ei enklare behandling av erstatning som har blitt tilkjent i dom. På våre sider kan du lese meir om korleis dette påvirker ditt krav og erstatning. Les meir her: 

Les mer..
Se hele nyhetsarkivet
Språk Norsk - Norwegian