A A A

Kontoret for valdsoffererstatning

Kontoret for valdsoffererstatning er eit statleg organ i Vardø underlagt Sivilrettsforvaltninga. Våre arbeidsoppgåver er å behandle søknadar om valdserstatning. Vi behandlar også saker om regress mot skadevaldar. Sivilrettsforvaltninga er vårt klageorgan. 

Havn mot sørøst_675x450.jpg

Språk Norsk - Norwegian