A A A

Personvernombud

Personvernombudet ved Kontoret for voldsoffererstatning vil avklares snarlig. Forespørsler til personvernombudet kan sendes til post@voldsoffererstatning.no og merkes med "Personvernombudet" i emnefeltet.

Språk Norsk - Norwegian