A A A

Prioritering av saker med ilagt straffeansvar

Statens Sivilrettsforvaltning har i brev av 12. mars 2018 redegjort for priotering av arbeid med saker hvor regresskravet ovenfor skadevolder ikke er foreldet. Det er i brevet lagt til grunn følgende: "KFV skal prioritere alle saker hvor det foreligger dom, forelegg, rettsforlik eller påtaleunnlatelse i den underliggende straffesaken." 


 

Språk Norsk - Norwegian