A A A

Hvor kan du få hjelp?

Rådgivningskontorene (RKK) er i 2017 gått over til å bli en del av politiet. Det er etablert nye Støttesentre for kriminalitetsutsatte i hvert politidistrikt. Kontorene finner du i Hamar, Ski, Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Stavanger/Haugesund, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø/Mosjøen, Tromsø og Kirkenes.

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte:

Har du vært utsatt for kriminelle handlinger, som for eksempel voldskriminalitet, seksuelle overgrep eller krenkelser av din frihet? Du kan få hjelp og veiledning ved Støttesenter for kriminalitetsutsatte. Alle som har vært utsatt for kriminalitet og trenger støtte kan ta kontakt.

Støttesentrene kan hjelpe deg med:

• Informasjon og veiledning om din situasjon og om det å anmelde
• Støtte gjennom hele prosessen fra politianmeldelse til saken er avgjort
• Støtte slik at du kan komme deg raskere videre i livet
• Bistand til å søke erstatning

Støttesentrene er lokalisert i alle 12 politidistriktene. Støttesentrene for kriminalitetsutsatte kan kontaktes på
800 40 008 eller 815 20 077. Mer informasjon om Støttesentrene kan du finne på deres hjemmesider.

Språk Norsk - Norwegian