A A A

Regress

Når vi utbetaler voldserstatning til en som har blitt utsatt for en kriminell handling overtar staten erstatningskravet mot den som har utført handlingen. Denne tilbakekrevingen av statens utlegg kalles regress.

Hvis erstatningskravet er rettskraftig avgjort eller søknaden om erstatning kom etter 1. januar 2023

I saker hvor kravet eller søknaden har kommet etter 1. januar 2023, krever vi regress når det foreligger rettskraftig dom for erstatningskravet. Det samme gjelder i tilfeller hvor erstatningskravet er rettskraftig avgjort ved rettsforlik eller vedtatt forelegg.

Hvis søknaden kom før 2023

I saker hvor søknaden kom før 1. januar 2023, vurderer vi å kreve regress i de sakene hvor det foreligger dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtak forelegg eller påtaleunnlatelse.  Som utgangspunkt krever vi tilbakebetalt tilsvarende beløp som vi utmålte i erstatning. I erstatningsposter retten har tatt stilling til, krever vi i praksis ikke regress for et høyere beløp enn det domstolen har fastsatt i forbindelse med straffesaken.

Innsyn dersom du blir pålagt å betale regress

Hvis du har blitt pålagt å betale regress for utbetalt ererstatning kan du ha rett på innsyn i dokumenter som ligger til grunn for erstatningsutbetalingenDu kan ta kontakt for å be om innsyn.

Innkreving og nedbetaling

Selve innkrevingen er det Statens innkrevingssentral (SI) som står for. Du kan ta kontakt med SI for å diskutere hensiktsmessige nedbetalingsordninger.

Språk Norsk - Norwegian