A A A

Saksbehandlingstid for saker med og uten skyldkonstatering

For saker med skyldkonstatering har vi en forventet saksbehandlingstid på 5 måneder fra saken er klar til vedtak. Dette vil for eksempel være saker hvor straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. I disse sakene vil vi kreve regress fra skadevolder hvis vi kan. Mer om regressadgangen kan du lese her.

 

I øvrige saker er det ikke er adgang til å kreve regress av skadevolder. Dette vil for eksempel være der straffesaken er henlagt. For disse sakene har vi en forventet saksbehandlingstid på 20 måneder fra fra saken er klar til vedtak.
 

 

Språk Norsk - Norwegian