A A A

Søknad: Klar til vedtak

Vi har mottatt politidokumentene, samt eventuell dokumentasjon fra NAV, skatteetaten eller lignende. Saken er derfor ansett som klar til vedtaksbehandling. Din sak vil bli behandlet av en saksbehandler når vi har mulighet. For å se vår antatte saksbehandlingstid viser vi til vår hjemmeside.

Språk Norsk - Norwegian