A A A

Søknad: Oppfølgning og purre informasjon

Vi venter på å motta dokumentasjonen vi har etterspurt fra politiet, NAV eller skatteetaten. Din sak vil også stå i denne fasen hvis du har bedt om utsatt frist for å sende inn dokumentasjon i saken. Hvis du har sendt inn den dokumentasjonen du ønsker, og saken fortsatt står i denne fasen, venter vi på dokumentasjon fra andre instanser.

Språk Norsk - Norwegian