A A A

Sommerjobb på Kontoret for voldsoffererstatning

Vi tilbyr sommerjobb som saksbehandler ved KFV til dyktige jusstudenter fra hele landet. Oppstart vil være ca. 15. juni 2022 og jobben vil ha en varighet  på 6-8 uker.

Lovsamling

Dette er en unik mulighet til å oppleve hvordan det er å jobbe som jurist og saksbehandler på en av Nord-Norges største juridiske arbeidsplasser. I tillegg til spennende arbeidsoppgaver innen strafferett og erstatningsrett, er kontoret kjent for et veldig godt sosialt miljø. 

Du vil få samme innføring og opplæring som nytilsatte jurister. Vi har stor tro på lærdom gjennom gjøremål. Du må derfor ikke bli overrasket om du starter på ditt første vedtak allerede første arbeidsdag. All opplæring skjer i trygge rammer og det legges til rette for faglig utvikling. 

Vi oppfordrer særlig studenter som har gjennomført fire studieår ved oppstart om å søke. 

Vi har god erfaring med å tilby skriveplass til masteroppgaven til de som tidligere har jobbet ved kontoret. 

Søknad med karakterutskrift kan sendes til postmottak@voldsoffererstatning.no

Søknadsfrist er 31. mars 2022. 

For de som er ferdig utdannet jurist våren 2022, har vi nylig utlyst saksbehandlerstillinger med mulig oppstart i mai/juni 2022. Utlysningen finner du her.

Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Ivar André Holm på tlf: 95 05 72 87 eller på e-post:ivar.andre.holm@voldsoffererstatning.no

Språk Norsk - Norwegian