A A A

Styringsdokumenter for Kfv

HOVEDINSTRUKS:

Hovedinstruks med virkning fra 22. desember 2022
Hovedinstruks med virkning fra 18. januar 2022.
Hovedinstruks med virkning fra 16. januar 2020.

 

TILDELINGSBREV:

Statens sivilrettsforvaltnings tildelingsbrev for driftsbudsjettet 2023.
Statens sivilrettsforvaltnings tildelingsbrev for driftsbudsjettet 2022.
Statens sivilrettsforvaltnings tildelingsbrev for driftsbudsjettet 2021.
Statens sivilrettsforvaltnings tildelingsbrev for driftsbudsjettet 2020.
 

Språk Norsk - Norwegian