A A A

Tilleggssøknad: Oppfølgning og purre informasjon

Vi venter på å motta dokumentasjon vi har etterspurt fra NAV eller skattetaten. Din sak vil også stå i denne fasen hvis du har bedt om utsatt frist for å sende inn dokumentasjon i saken. Hvis du har sendt inn dokumentasjonen du ønsker, og saken fortsatt står i denne fasen, venter vi på dokumentasjon fra andre.

Språk Norsk - Norwegian