A A A

Vi søker rådgivere/seniorrådgivere

 

Kontoret for voldsoffererstatning har ledig faste stillinger som rådgiver / seniorrådgiver. Det kan også bli aktuelt å ansette i midlertidige stillinger, med mulighet for fast tilsetting.

Stillingene vil omfatte saksbehandling av søknader om voldsoffererstatning, herunder behandling av klagesaker. Arbeidet består blant annet av bevisvurderinger av straffbare handlinger og utmåling av erstatning dersom vilkårene er oppfylt. Arbeidsoppgavene gir derfor særlig innsikt i forvaltnings-, straffe- og erstatningsrett.

Lenke til stillingsannonsen finner du her.

Språk Norsk - Norwegian