A A A

Vi søkjer rådgjevarar til våre rådgjevningskontor i Oslo og Bergen

Rådgjevingskontora for kriminalitetsofre er eit offentleg tilbod til personar som har vorte utsett for vald og andre kriminelle handlingar. Vi er landsomdekkjande. Kontora er fagleg og administrativt underlagt Kontoret for voldsoffererstatning.

Meir informasjon om stillingane finn du her.

 

Språk Norsk - Norwegian