A A A
Du kan nå bruke et elektronisk søknadsskjema - det finner du her!

Få rådgivning

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre er et offentlig tilbud til personer som har blitt utsatt for vold og andre kriminelle handlinger. 
 

Vi hjelper deg med:
 

1. Råd,veiledning og samtaler
2. Bistand til å søke voldsoffererstatning
3. Informasjon om rettigheter

4. Støtte til vitner, før, under og etter rettssaker

5. Bistand til å søke rettferdsvederlag

 

 

Søk voldsoffererstatning

Er du blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller utsatt for en annen straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten?
 

Da kan du ha rett til erstatning fra staten.
 

Hvis voldsofferet dør, kan de etterlatte få erstatning.

Få svar på andre spørsmål

Kontoret for voldsoffererstatning
Postboks 253
9951 Vardø
 

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00
Tlf: 78 98 95 00
E-post: post@ voldsoffererstatning.no

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk