A A A
Brukerundersøkelse - det finner du her!

Få rådgivning

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre er et offentlig tilbud til personer som har blitt utsatt for vold og andre kriminelle handlinger. 
 

Vi hjelper deg med:
 

1. Råd,veiledning og samtaler
2. Bistand til å søke voldsoffererstatning
3. Informasjon om rettigheter

4. Støtte til vitner, før, under og etter rettssaker

5. Bistand til å søke rettferdsvederlag

 

Brukerundersøkelse

 

 

Søk voldsoffererstatning

Har du blitt utsatt for en straffbar handling - overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep eller på annen måte lidd skade - kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten.

 

Barn som har opplevd vold mot sine nærmeste kan også ha rett til erstatning.
 

Hvis voldsofferet dør, kan de etterlatte ha rett til erstatning.

Få svar på andre spørsmål

Kontortid:

Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00
Tlf: 78 98 95 00
E-post: post@ voldsoffererstatning.no

 

Kontoret for voldsoffererstatning
Postboks 253
9951 Vardø

 

Kontaktskjema

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk