A A A

For deg som har sendt krav eller søknad og skal sende tilleggssøknad

Dersom du har sendt krav eller søknad tidligere, men det senere oppstår et tilleggskrav, kan det fremmes søknad om tilleggserstatning. Dette gjelder både for saker med dom, og saker som er henlagt.

 

Tilleggssøknad sender du ved å sende inn en vanlig søknad (følg lenken).

Den du har oppgitt at utførte handlingen du ber om erstatning for, vil være part i saken.

Krav ved tilleggssøknad

Hvis tilleggssøknaden behandles etter reglene i voldserstatningsloven, er det et krav at tilleggskravet ikke var modent da saken ble behandlet tidligere. 

Skal du sende inn på vegne av noen andre?

Dersom du skal legge frem et krav på vegne av noen andre, må du også sende inn fullmakt

Hvilke erstatningsposter kan du søke om erstatning for?

Språk Norsk - Norwegian