A A A
Brukerundersøkelse - det finner du her!

Lengre saksbehandlingstid

Kontoret for valdsoffererstatning har utvida sin pårekna saksbehandlingstid.

Få rådgivning

Kontakt oss for å få svar på spørsmål om søknadsprosessen.

 

Søknadsskjema finner du her.

Søk voldsoffererstatning

Har du blitt utsatt for en straffbar handling - overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep eller på annen måte lidd skade - kan du ha rett på voldsoffererstatning fra staten.

 

Barn som har opplevd vold mot sine nærmeste kan også ha rett til erstatning.
 

Hvis voldsofferet dør, kan de etterlatte ha rett til erstatning.

Språk Norsk - Norwegian