A A A
Hva er Erstatningsnemnda for voldsofre?

Erstatningsnemnda for voldsofre er klageorganet for vedtak truffet av Kontoret for voldsoffererstatning. Statens sivilrettsforvaltning ivaretar sekretariatsfunksjonene for nemnda. Det innebærer blant annet at Statens sivilrettsforvaltning utreder alle sakene for klagebehandling. Erstatningsnemnda har delegert myndighet til Statens sivilrettsforvaltning, som i medhold av egen fullmakt kan avgjøre klagesaker som ikke byr på vesentlig tvil, eller krever medisinsk kompetanse.

Erstatningsnemnda for voldsofre oppnevnes av Justisdepartementet. Erstatningsnemnda for voldsofre har nå følgende sammensetning:

 

Erstatningsnemnda

Konstituert tingrettsdommer Helen Sæter

leder

Dommer Berit Marianne Sangolt

medlem

Advokat Gunnar Hagen

medlem

 

 

Erstatningsnemndas varamedlemmer

Dommer Inga Bejer Engh

varaleder

Dommer Thom Arne Hellerslia

varamedlem

Advokat Cecilia Dinardi

varamedlem

Hvordan kan jeg komme i kontakt med Erstatningsnemnda for voldsofre?

Ettersom det er Statens sivilrettsforvaltning som er Erstatningsnemndas sekretariat, må all kontakt gå via dem. Deres kontaktinformasjon er som følger:
 

Postadresse:
Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 8027 Dep.
0030 Oslo
 

E-postadresse:

post@sivilrett.no
 

Telefon:

22 99 13 25 (telefontid fra 10 - 15)
 

Besøksadresse:

Holbergsgate 1, Oslo.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk