A A A
Hva er Erstatningsnemnda for voldsofre?

Erstatningsnemnda for voldsofre er klageorganet for vedtak truffet av Kontoret for voldsoffererstatning. Statens sivilrettsforvaltning ivaretar sekretariatsfunksjonene for nemnda. Det innebærer blant annet at Statens sivilrettsforvaltning utreder alle sakene for klagebehandling. Erstatningsnemnda har delegert myndighet til Statens sivilrettsforvaltning, som i medhold av egen fullmakt kan avgjøre klagesaker som ikke byr på vesentlig tvil, eller krever medisinsk kompetanse.
 

Erstatningsnemnda for voldsofre oppnevnes av Justisdepartementet. Erstatningsnemnda for voldsofre har nå følgende sammensetning:

 

Erstatningsnemnda

Ekstraordinær lagdommer Harald Jølle,

Farsund

Leder

Advokat Carl Gunnar Sandvold,

Stavanger

Medlem

Spesialist i psykiatri Marianne Jacobsen

Oslo

Medlem

 

 

Erstatningsnemndas varamedlemmer

Dommer Ingrid Smedsrud,

Nedre Romerike

Advokat Kjersti Lunde,

Stavanger

Spesialist i psykiatri Odd Gunnar Heitun

Oslo

Hvordan kan jeg komme i kontakt med Erstatningsnemnda for voldsofre?

Ettersom det er Statens sivilrettsforvaltning som er Erstatningsnemndas sekretariat, må all kontakt gå via dem. Deres kontaktinformasjon er som følger:
 

Postadresse:
Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 8027 Dep.
0030 Oslo
 

E-postadresse:

post@sivilrett.no
 

Telefon:

22 99 13 25 (telefontid fra 10 - 15)
 

Besøksadresse:

Holbergsgate 1, Oslo.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk