A A A

Forventet saksbehandlingstid

Forventet saksbehandlingstid i din sak vil avhenge av hvilket regelverk vi behandler saken etter. 

Vi har stor forståelse for at du lurer på når vi skal behandles din sak. Du oppfordres likevel til ikke å kontakte oss dersom fristen ikke er overskredet. All arbeidstid vi ikke bruker på å sjekke saken din, vil vi bruke til å behandle saker raskere.

I henhold til vårt tildelingsbrev for 2023, skal saker som behandles etter den nye voldserstatningsloven gis særlig prioritet. Det gir følgende forventet saksbehandlingstid hos oss:


Voldsoffererstatningslov – Søkt før 1. januar 2023:

Henlagte saker - 30 måneder fra saken ble klar til vedtaksbehandling.

Saker med dom – 8 måneder fra saken ble klar til vedtaksbehandling.

Voldserstatningslov – Søkt fra 1. januar 2023


Kravsaker (saker med dom på erstatning) – 4 uker fra sak er klar til utbetaling.


Henlagte saker, saker med dom uten erstatning og tilleggssøknader - 5 måneder fra saken ble klar til vedtaksbehandling.

 

Sist oppdattert 27. juni 2023.

Språk Norsk - Norwegian