A A A

Forventet saksbehandlingstid

Forventet saksbehandlingstid i din sak vil avhenge av hvilket regelverk vi behandler saken etter. 

Vi har stor forståelse for at du lurer på når vi skal behandles din sak. Du oppfordres likevel til ikke å kontakte oss dersom fristen ikke er overskredet. All arbeidstid vi ikke bruker på å sjekke saken din, vil vi bruke til å behandle saker raskere.


Voldsoffererstatningslov – Søkt før 1. januar 2023:

Saker med dom – 8 måneder fra saken ble klar til vedtak.

Henlagte saker - Vi behandler i dag saker som ble klare til vedtak  3.juni 2021.Voldserstatningslov (ny lov fra 1. januar 2023) – Søkt fra 1. januar 2023


Kravsaker (saker med dom på erstatning) – 4 uker fra sak er klar til utbetaling.

Henlagte saker, saker med dom uten erstatning og tilleggssøknader - 5 måneder fra saken ble klar til vedtak.

En nærmere beskrivelse av hvordan vi prioriterer saker, finner du i vårt tildelingsbrev 2024.pdf

 

Sist oppdatert 21. mai 2024

Språk Norsk - Norwegian